ID6-477. Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần

Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?

A. Biểu bì và thịt vỏ

B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ

C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây

D. Mạch rây và mạch gỗ

Lời giải

Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì biểu bì, thịt vỏ và mạch rây bị loại bỏ khỏi cây.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận