Cấu tạo trong của thân non

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Cấu tạo trong của thân non
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Vị trí thân nonID6-407
Thành phần cấu tạo thân nonID6-408, ID6-409, ID6-410, ID6-411, ID6-412, ID6-413
Thành phần cấu tạo của vỏID6-414, ID6-415, ID6-416
Đặc điểm lớp biểu bì thân nonID6-417, ID6-418
Chức năng của biểu bìID6-419, ID6-420
Thành phần cấu tạo của thịt vỏID6-421
Tại sao thân non có màu xanh lụcID6-422
Chức năng của thịt vỏID6-423
Vai trò của biểu bì đối với quá trình tổng hợp chất hữu cơ ở thịt vỏID6-424
Chức năng của vỏID6-425, ID6-426
Thành phần cấu tạo của trụ giữaID6-427, ID6-428, ID6-429, ID6-430, ID6-431
Cách sắp xếp của mạch rây và mạch gỗID6-432
Chức năng của mạch gỗID6-433, ID6-434, ID6-435, ID6-436, ID6-437
Chức năng của mạch râyID6-438, ID6-439
Vị trí của ruộtID6-440
Chức năng của ruộtID6-441
Chức năng của trụ giữaID6-442, ID6-443
Phát biểu chung về thân nonID6-444, ID6-445
So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân thân non
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Giống nhau giữa cấu tạo rễ và thân nonID6-446, ID6-447
Khác nhau giữa cấu tạo thân non và rễID6-448, ID6-449, ID6-450, ID6-451, ID6-452
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận