ID6-438. Câu trả lời đúng khi nói về chức năng của mạch rây:

Câu trả lời đúng khi nói về chức năng của mạch rây:

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

B. Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

C. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

D. Chuyển nước và muối khoáng trong thân.

Lời giải:

Mạch rây có chức năng là vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

A là chức năng của biểu bì.

C là chức năng của thịt vỏ.

D là chức năng của mạch gỗ.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận