ID6-437. Mạch gỗ có chức năng là:

Mạch gỗ có chức năng là:

A. Vận chuyển nước và muối khoáng

B. Vận chuyển chất hữu cơ

C. Vận chuyển nước, muối khoáng, chất hữu cơ

D. Chứa chất dự trữ.

Lời giải

Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận