ID6-436. Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối

Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây là

A. mạch rây.

B. mạch gỗ.

C. trụ giữa.

D. thịt vỏ.

Lời giải

Mạch gỗ thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận