ID6-435. Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của mạch gỗ:

Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của mạch gỗ:

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

B. Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

C. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

D. Chuyển nước và muối khoáng trong thân.

Lời giải:

Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng trong thân.

A là chức năng của biểu bì.

B là chức năng của mạch rây.

C là chức năng của thịt vỏ.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận