ID6-434. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Vỏ

D. Trụ giữa

Lời giải

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ mạch gỗ.

Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ nơi sản xuất tới nơi dự trữ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận