ID6-433. Mạch gỗ có chức năng vận chuyển:

Mạch gỗ có chức năng vận chuyển:

A. Chất hữu cơ từ rễ lên thân lá

B. Nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên thân lá

C. Nước từ rễ, thân, lá

D. Chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác

Lời giải

Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ lên thân, lá.

Chất hữu cơ được vận chuyển trong mạch rây.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận