ID6-419. Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì?

Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì ?

A. Bảo vệ

B. Dự trữ

C. Dẫn truyền

D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Lời giải

Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là bảo vệ các bộ phận bên trong.

B là chức năng của ruột

C là chức năng của bó mạch

D là chức năng của thịt vỏ

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận