ID6-420. Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của biểu bì:

Chọn câu trả lời đúng khi nói về chức năng của biểu bì:

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

B. Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây.

C. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

D. Chuyển nước và muối khoáng trong thân.

Lời giải:

Biểu bì có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

Vận chuyển các chất đi nuôi cây hay vận chuyển các chất trong thân là chức năng của bó mạch.

Vận chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ là chức năng của thịt vỏ.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận