ID6-418. Biểu bì của thân non có cấu tạo gồm

Biểu bì của thân non có cấu tạo gồm

A. nhiều lớp tế bào lớn.

B. một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau,

C. một số tế bào chứa chất diệp lục.

D. những tế bào có vách hoá gỗ dày.

Lời giải

Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

A sai, biểu bì chỉ có 1 lớp

C sai, biểu bì không chưa diệp lục

D sai, biểu bì không hóa gỗ, đây là đặc điểm của mạch gỗ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận