ID6-408. Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính

Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là

A. bó mạch và ruột.

B. vỏ và trụ giữa.

C. vỏ và ruột.

D. biểu bì và thịt vỏ.

Lời giải

Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính là vỏ và trụ giữa.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận