ID6-414. Vỏ bao gồm:

Vỏ bao gồm :

A. Thịt vỏ và ruột

B. Biểu bì, thịt vỏ mạch rây

C. Biểu bì và thịt vỏ

D. Thịt vỏ và mạch gỗ

Lời giải

Vỏ bao gồm: Biểu bì và thịt vỏ

Mạch gỗ, mạch rây và ruột là thành phần của trụ giữa

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận