ID6-413. Chọn phương án đúng nhất về thứ tự các bộ phận của

Chọn phương án đúng nhất về thứ tự các bộ phận của thân non từ ngoài vào trong:

A. Biểu bì → thịt vỏ → bó mạch → ruột.

B. Biểu bì → thịt vỏ → ruột → bó mạch.

C. Biểu bì → bó mạch → thịt vỏ → ruột.

D. Thịt vỏ → biểu bì → bó mạch → ruột.

Lời giải

Cấu tạo của thân non từ ngoài vào trong là: Biểu bì bao bên ngoài cùng, thịt vỏ nằm giữa biểu bì và bó mạch, trong cùng là ruột.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận