ID6-412. Cấu tạo của thân non gồm 2 phần chính là:

Cấu tạo của thân non gồm 2 phần chính là:

A. Lông hút và trụ

B. Vỏ và trụ giữa       

C. Lông hút và mạch dẫn

D. Vỏ và mạch dẫn

Lời giải

Thân non gồm 2 phần chính: Vỏ và trụ giữa.

– Vỏ có chứa biểu bì và thịt vỏ.

– Trụ giữa gồm mạch gỗ, mạch rây và ruột.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận