ID6-415. Vỏ của thân non có cấu tạo như thể nào?

Vỏ của thân non có cấu tạo như thể nào ?

A. Vỏ gồm thịt vỏ và ruột

B. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ và mạch rây         

C. Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ

D. Vỏ gồm thịt vỏ và mạch rây

Lời giải

Vỏ bao gồm: Biểu bì và thịt vỏ

Mạch gỗ, mạch rây và ruột là thành phần của trụ giữa

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận