ID6-409. Thân non gồm những bộ phận nào?

Thân non gồm những bộ phận nào ?

A. Gồm thịt vỏ và ruột.

B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và mạch rây.

C. Gồm biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ,

D. Gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

Lời giải

Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính là vỏ (gồm biểu bì, thịt vỏ) và trụ giữa (gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột).

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận