ID6-445. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG khi nói về thân non:

Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG khi nói về thân non:

A. Có thể tổng hợp chất hữu cơ nhờ một số tế bào thịt vỏ.

B. Thịt vỏ là nơi chứa chất dự trữ.

C. Nước và muối khoáng được chuyển nhờ mạch rây.

D. Các chất dinh dưỡng được vận chuyển trong thân nhờ mạch gỗ.

Lời giải:

Một số tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục, do đó các tế bào thịt vỏ có thể tham gia quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ.

B sai, Thịt vỏ nằm ở phần vỏ có chức năng chuyển các chất trụ giữa ra vỏ và tổng hợp chất hữu cơ nhờ một số tế bào chứa chất diệp lục. Ruột là nơi chứa chất dự trữ.

C, D sai, Vận chuyển nước và muối khoáng nhờ mạch gỗ, vận chuyển chất dinh dưỡng nhờ mạch rây.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận