ID6-444. Câu trả lời KHÔNG ĐÚNG khi nói về thân non:

Câu trả lời KHÔNG ĐÚNG khi nói về thân non:

A. Thân non có khả năng hút nước và muối khoáng nhờ các tế bào biểu bì.

B. Thân non có khả năng tổng hợp chất hữu cơ nhờ các tế bào thịt vỏ.

C. Thân non có khả năng vận chuyển các chất trong cây nhờ các tế bào bó mạch.

D. Thân non có khả năng dự trữ chất dinh dưỡng nhờ trụ giữa.

Lời giải

Trong các nhận xét trên, nhận xét A không đúng vì thân non không có khả năng hút nước và muối khoáng, đó là vai trò của rễ.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận