ID6-443. Chức năng trụ giữa của thân non:

Chức năng trụ giữa của thân non:

A. Trụ giữa có chức năng bảo vệ cây

B. Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

C. Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

D. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp.

Lời giải

Trụ giữa của thân non có chức năng: Chứa chất dự trữ (ruột), vận chuyển nước, muối khoáng (mạch rây), vận chuyển chất hữu cơ (mạch gỗ).

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận