ID6-442. Trụ giữa của thân non có chức năng gì?

Trụ giữa của thân non có chức năng gì ?

A. Chứa chất dự trữ.

B. Vận chuyển nước, muối khoáng

C. Vận chuyển chất hữu cơ.

D. Cả A, B và c.

Lời giải

Trụ giữa của thân non có chức năng: Chứa chất dự trữ (ruột), vận chuyển nước, muối khoáng (mạch rây), vận chuyển chất hữu cơ (mạch gỗ).

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận