ID6-441. Câu trả lời đúng khi nói về chức năng của ruột:

Câu trả lời đúng khi nói về chức năng của ruột:

A. Tổng hợp chất hữu cơ.

B. Chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ.

C. Vận chuyển các chất trong cây.

D. Chứa chất dự trữ.

Lời giải:

Trong các thành phần cấu tạo của thân, ruột có chức năng dự trữ các chất.

A là chức năng của các tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục.

B là chức năng của thịt vỏ.

C là chức năng của bó mạch.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận