ID6-446. Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở

Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.

B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng

C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau: Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào; Ruột gồm những tế bào có vách mỏng; Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận