ID6-428. Trụ giữa gồm:

Trụ giữa gồm:

A. Mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và biểu bì

B. Có một vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài và mạch gỗ ở trong) và ruột

C. Biểu bì, một vòng bó mạch và ruột

D. Biểu bì và bó mạch

Lời giải

Trụ giữa của thân non gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận