ID6-429: Cấu tạo phần trụ giữa của thân non gồm:

Cấu tạo phần trụ giữa của thân non gồm:

A. Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ và ruột.

B. Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

C. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và biểu bì.

D. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột.

Lời giải

Cấu tạo phần trụ giữa của thân non gồm: Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận