ID6-430. Bộ phận nào sau đây không nằm trong phần trụ giữa:

Bộ phận nào sau đây không nằm trong phần trụ giữa:

A. Mạch gỗ.

B. Biểu bì.

C. Mạch rây.

D. Ruột.

Lời giải:

Phần trụ giữa của thân non gồm: Bó mạch (mạch gỗ và mạch rây) và ruột.

Biểu bì nằm ở phần vỏ, không nằm ở phần trụ giữa của thân non.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận