ID6-427. Trụ giữa của thân non gồm những bộ phận nào?

Trụ giữa của thân non gồm những bộ phận nào ?

A. Gồm thịt vỏ, mạch rây.

B. Gồm thịt vỏ và ruột.

C. Gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

D. Gồm vỏ và mạch gỗ.

Lời giải

Trụ giữa của thân non gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận