ID6-426. Vỏ có chức năng:

Vỏ có chức năng:

A. Vận chuyển chất hữu cơ

B. Bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp

C. Chứa chất dự trữ

D. Hút nước

Lời giải

Vỏ của thân non có cấu tạo gồm biểu bì và thịt vỏ (chứa diệp lục).

Vỏ của thân non có chức năng là: chứa chất dự trữ; bảo vệ các bộ phận bên trong và tham gia quang hợp.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận