ID6-450. Thân non khác miền hút của rễ ở đặc điểm là:

Thân non khác miền hút của rễ ở đặc điểm là:

A. Có 2 phần chính: vỏ và trụ giữa

B. Các tế bào bó mạch xếp thành 1 vòng.

C. Tế bào biểu bì kéo dài tạo thành lông hút.

D. Ruột là những tế bào có vách mỏng.

Lời giải

Đặc điểm thân non khác rễ: các bó mạch của thân non xếp thành 1 vòng còn ở rễ, mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ nhau.

A, D là điểm giống nhau

C có ở rễ chứ không có ở thân non

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận