ID6-451. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG giúp phân biệt cấu tạo trong

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG giúp phân biệt cấu tạo trong của thân non so với rễ:

A. Bó mạch xếp thành 1 vòng

B. Các tế bào biểu bì xếp sát nhau

C. Một số tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục làm thân có màu xanh

D. Không có tế bào lông hút

Lời giải

Các đặc điểm thân non khác rễ: Bó mạch xếp thành 1 vòng, một số tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục làm thân có màu xanh, tham gia quang hợp và biểu bì không có lông hút.

Cả thân và rễ thì các tế bào biểu bì đều xếp sát nhau. Do đó, đây không phải là đặc điểm giúp nhận biết thân với rễ.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận