ID6-452. Sự sắp xếp mạch gỗ và mạch rây ở thân non có gì khác so với rễ?

Sự sắp xếp mạch gỗ và mạch rây ở thân non có gì khác so với rễ?

A. Ở thân non, mạch gỗ nằm ngoài mạch rây.

B. Ở Thân non, mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ nhau.

C. Ở thân non, mạch gỗ nằm ngoài mạch rây, các bó mạch xếp thành vòng.

D. Ở thân non, mạch rây nằm trong lớp thịt vỏ, mạch gỗ nằm trong trụ giữa

Lời giải:

Điểm khác biệt trong việc sắp xếp mạch gỗ và mạch rây ở thân non so với rễ:

Ở thân non, mạch gỗ nằm ngoài mạch rây, các bó mạch xếp thành vòng.

Ở rễ, mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận