ID6-423. Chức năng của thịt vỏ là:

Chức năng của thịt vỏ là:

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong thân.

B. Dự trữ chất dinh dưỡng.

C. Tổng hợp chất hữu cơ và vận chuyển các chất dinh dưỡng từ trụ giữa ra vỏ.

D. Vận chuyển nước và muối khoáng trong thân.

Lời giải

Thịt vỏ nằm giữa phần biểu bì và bó mạch, có chức năng vận chuyển các chất từ trụ giữa ra vỏ và tổng hợp chất hữu cơ (nhờ có chất diệp lục).

A là chức năng của biểu bì

B là chức năng của ruột

D là chức năng của bó mạch

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận