ID6-448. Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện

Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 1, 3, 4

Lời giải

Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm: cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ và màu sắc của phần thịt vỏ

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận