ID6-194. Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác

Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại ?

A. Bèo cái

B. Bèo Nhật Bản

C. Bèo tấm

D. Đậu xanh

Lời giải

Đậu xanh có rễ cọc.

Bèo cái, Bèo Nhật Bản, Bèo tấm có rễ chùm.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận