Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Sự lớn lên của tế bào
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm sự lớn lên của tế bàoID6-134, ID6-135, ID6-136
Cơ sở sự lớn lên của tế bào thực vậtID6-137
Sự phân chia tế bào
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm sự phân chia tế bàoID6-138, ID6-139
Các thành phần tham gia phân bàoID6-140
Diễn biến quá trình phân chia tế bàoID6-141, ID6-142, ID6-143, ID6-144
Kết quả của phân chia tế bàoID6-145, ID6-146, ID6-147
Tính số tế bào con sau 1 số lần phân chia liên tiếpID6-148, ID6-149
Loại mô có khả năng phân chia ở thực vậtID6-150., ID6-151, ID6-152, ID6-153, ID6-154, ID6-155, ID6-156, ID6-157
Mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia tế bào 
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia tế bào thực vậtID6-158, ID6-159
Vai trò sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vậtID6-160, ID6-161, ID6-162, ID6-163, ID6-164, ID6-165
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận