ID6-139. Hình vẽ bên thể hiện quá trình nào của tế bào:

Hình vẽ bên thể hiện quá trình nào của tế bào:

A. Quá trình phân chia của tế bào

B. Quá trình lớn lên của tế bào

C. Quá trình tự chết của tế bào

D. Quá trình quang hợp của tế bào.

Lời giải

Hình vẽ bên thể hiện quá trình phân chia của tế bào:

1. Đầu tiên, từ một nhân hình thành hai nhân và tách xa nhau.

2. Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

3. Các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ và tiếp tục quá trình phân chia.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận