ID6-138: Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là sự:

A. phân chia.

B. phân sinh.

C. phân bào.

D. lớn lên.

Lời giải

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là sự: phân bào.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận