ID6-137. Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết

Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?

A. Cảm ứng

B. Trao đổi chất

C. Sinh sản

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Tế bào lớn lên được là nhờ vào quá trình trao đổi chất giúp chúng lớn lên tạo thành tế bào trưởng thành.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận