ID6-140. Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào

Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật ?

A. Nhân

B. Chất tế bào

C. Vách tế bào

D. Tất cả các phương án đưa ra

Lời giải

Thành phần tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật là: Chất tế bào; Vách tế bào và Nhân.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận