ID6-150. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa

Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?

A. Mô phân sinh

B. Mô bì

C. Mô dẫn

D. Mô tiết

Lời giải

Ở cơ thể thực vật, mô phân sinh bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận