ID6-149: Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần

Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là?

A. 8 tế bào

B. 16 tế bào

C. 32 tế bào

D. 64 tế bào

Lời giải

Từ một tế bào ban đầu, sau n lần phân chia liên tiếp, tạo ra số tế bào con là: 2n

Ta có, một tế bào phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là: 25 = 32 tế bào

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận