ID6-148. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình

Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

A. 32 tế bào

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào

D. 16 tế bào

Lời giải

Từ một tế bào ban đầu, sau n lần phân chia liên tiếp, tạo ra số tế bào con là: 2n

Một tế bào tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần, tạo ra số tế bào con là: 24 = 16 (tế bào)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận