ID6-147. Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

A. 2 tế bào con.

B. 3 tế bào con.

C. 4 tế bào con.

D. 6 tế bào con.

Lời giải:

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra 2 tế bào con.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận