ID6-146: Sau quá trình phân chia từ một tế bào phân chia thành:

Sau quá trình phân chia từ một tế bào phân chia thành:

A. Ba tế bào

B. Bốn tế bào

C. Hai tế bào

D. Một tế bào

Lời giải

Sau quá trình phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 2 tế bào con.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận