Lý thuyết Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào.

Cơ thể thực vật lớn lên được là do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và sự tăng kích thước tế bào do sự lớn lên của từng tế bào.

1. Sự lớn lên của tế bào

 

Sự lớn lên của tế bào thực vật

+ Ta thấy tế bào có sự thay đổi về chiều dài, kích thước vách tế bào, không bào.

+ Tế bào mới hình thành có kích thước bé – tế bào trưởng thành có kích thước lớn hơn.

→ Sự lớn lên của tế bào: từ các tế bào con mới hình thành có sự lớn lên về kích thước, chiều dài tạo thành tế bào trưởng thành.

Tế bào lớn lên được là nhờ vào quá trình trao đổi chất giúp chúng lớn lên tạo thành tế bào trưởng thành.

2. Sự phân chia tế bào

Tế bào sinh ra rồi lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào (phân chia tế bào).

Quá trình phân chia tế bào thực vật:

+ Bước 1: từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách nhau ra.

+ Bước 2: tế bào chất phân chia, xuất hiện 1 vách ngăn

+ Bước 3: vách ngăn hoàn thiện, tách 1 tế bào → 2 tế bào

Phân chia tế bào thực vật

Kết quả: từ 1 tế bào ban đầu sau quá trình phân chia tạo thành 2 tế bào con. 2 tế bào con lớn lên cho đến kích thước nhất định lại tiếp tục phân chia.

+ Từ một tế bào ban đầu, sau n lần phân chia liên tiếp, tạo ra số tế bào con là: 2n

+ Từ a tế bào ban đầu, sau n lần phân chia liên tiếp, tạo ra số tế bào con là: a x 2n

Tế bào thực vật ở các mô phân sinh chưa phân hóa, có khả năng phân chia mạnh mẽ tạo ra tế bào mới → cơ thể thực vật lớn lên.

3. Mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia tế bào 

 

Mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia tế bào

Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có mối quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động qua lại lẫn nhau.

+ Sự lớn lên của tế bào tạo thành các tế bào trưởng thành làm nguyên liệu cho quá trình phần chia tế bào.

+ Sự phân chia tế bào tạo thành các tế bào con (nguyên liệu cho sự lớn lên) qua quá trình trao đổi chất tạo thành các tế bào trường thành.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận