ID6-133: Định nghĩa đúng về mô là?

Định nghĩa đúng về mô là?

A. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. Mô là nhóm tế bào có chung cấu tạo nhưng hình dạng khác nhau và cùng thực hiện một chức năng riêng.

C. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau,  thực hiện chức năng khác nhau

D. Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng riêng.

Lời giải

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Các loại mô chính: Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Đáp án: A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận