ID6-132. Mô là gì ?

Mô là gì ?

A. Mô là một tập hợp nhiều tế bào tham gia cấu tạo thành

B. Mô là một tập hợp nhiều loại tế bào tham gia cấu tạo thành

C. Mô là một tập hợp tế bào giống nhau về hình dạng, cấu tạo, cùng thực hiện một chức năng riêng

D. Mô do một loại tế bào tham gia cấu tạo thành

Lời giải

Mô là tập hợp tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận