ID6-131. Mô là gì ?

Mô là gì ?

A. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiên một chức ‘ năng riêng.

B. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau,

C. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng.

D. Là những tế bào có cấu tạo khác nhau cùng thực hiện một chức năng.

Lời giải

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận