ID6-161. Sự lên lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật:

Sự lên lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật:

A. Làm cho thực vật duy trì và phát triển nòi giống

B. Làm cho thực vật lớn lên

C. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển

D. Làm cho thực vật nảy mầm

Lời giải

Sự lớn lên của tế bào: từ các tế bào con mới hình thành có sự tăng lên về kích thước, chiều dài tạo thành tế bào trưởng thành.

Sự phân chia tế bào tạo thành các tế bào con qua quá trình trao đổi chất tạo thành các tế bào trường thành

Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận