ID6-160. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại

C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường

D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

Lời giải

Sự lớn lên của tế bào: từ các tế bào con mới hình thành có sự tăng lên về kích thước, chiều dài tạo thành tế bào trưởng thành.

Sự phân chia tế bào tạo thành các tế bào con qua quá trình trao đổi chất tạo thành các tế bào trường thành

Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận